Ochrana osobních údajů

Funny Sassy, s.r.o. zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty Funny Sassy, s.r.o. v rámci registrace a nákupu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek https://funnysassy.cz. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci, při registraci do soutěží a při nákupu, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník registrací na stránkách https://funnysassy.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Funny Sassy, s.r.o..

Funny Sassy, s.r.o. shromažďuje osobní údaje za účelem: plnění smlouvy, jejíž stranou je registrovaný subjekt, nabízení produktů nebo služeb registrovaným subjektům, interní marketingové analýzy a statistické účely průzkumu pro vnitřní potřeby Funny Sassy, s.r.o.. Funny Sassy, s.r.o. nepředá za žádných okolností tyto údaje žádné třetí osobě kromě dopravní společnosti, za účelem užití takových osobních údajů potřebných k doručování zásilek od Funny Sassy, s.r.o., tedy k potřebnému plnění smlouvy.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit registraci do soutěží a provést nákupy. Funny Sassy, s.r.o. registraci zákazníka u Funny Sassy, s.r.o. na jeho žádost zruší. Se zrušením registrace dojde k vymazání veškerých osobních údajů registrovaného zákazníky.

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, a to telefonicky na telefonním čísle 602 522 236, nebo na e-mailovou adresu info@funnysassy.cz. Po odvolání souhlasu bude zrušena registrace subjektu.

Za účelem informování registrovaných subjektů o probíhajících kampaních zasílá Funny Sassy, s.r.o. registrovaným subjektům informace ve formě newsletter. Zasílání těchto informací může registrovaný subjekt kdykoliv zručit odhlášením v samotném těle newsletteru nebo na telefonním čísle 602 522 236, nebo na e-mailové adrese info@funnysassy.cz.

Subjekt bere na vědomí, že stránky https://funnysassy.cz jsou monitorovány a mohou zachytit informace o návštěvě subjektu.